Month: March 2017

ถนนคนเดินไทหล่ม

สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นผ่านถนนคนเดินไทหล่ม ตลาดนัดน่าเดินบนถนนสายรณกิจ ถนนสายเก่าแก่ของอำเภอหล่มสัก ซึ่งตลอดสองฟากฝั่งถนนยังคงความคลาสสิกของบ้านเรือนไม้โบราณ 2 ชั้นไว้ให้เห็นอย่างงามตา

เรื่องเล่าวัยรุ่นเสียงข้างน้อยถึงปัญหา’ท้องไม่พร้อมในวัยเรียน’

ปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่เด็กและเยาวชนในสังคมเมือง แต่ยังรวมถึงเด็กในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงเด็กเยาวชนที่สุ่มเสี่ยงต่อการ “หลุดออกจากระบบการศึกษา” ด้วยเช่นกัน