กรมทางหลวงเร่งขยายด่านโป่ง 3

กรมทางหลวงเร่งขยายด่านโป่ง 3

กรมทางหลวงเร่งขยายด่านโป่ง 3 ช่วงชลบุรี-พัทยา อำนวยการจราจรหน้าด่านระยะสั้น เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดสะสม

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ชี้แจงปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านโป่ง 3 เป็นระยะทาง ประมาณ 1 – 3 กิโลเมตร ในบางช่วงเวลา เนื่องจากความไม่คุ้นเคยเส้นทางของผู้ใช้ทางนั้น ยืนยันว่ากรมทางหลวงไม่ได้นิ่งนอนใจมีแผนงานขยายด่านฯ โป่ง 3 ทิศทางกรุงเทพฯ มุ่งหน้าระยอง จันทบุรี ตราด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถอีก 2 ช่องทาง รวมถึงการขยายด่านฯ หนองขาม 4 ทิศทางกรุงเทพฯ มุ่งหน้ามาบเอียงอีก 1 ช่องทาง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างออกประกาศหาตัวผู้รับจ้าง และใช้เวลาก่อสร้าง 6 เดือน พร้อมเปิดให้บริการระบายรถมากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนหาเอกชน ดำเนินการรอบใหม่เมื่อได้ตัวเอกชนที่จะก่อสร้าง คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 210 วัน การขยายตู้เก็บเงิน ของทั้ง 2 ด่าน ก็จะแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงจะเร่งรัดงานให้เสร็จเร็วกว่ากำหนดดังกล่าว

นอกจากนี้ หมวดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้ดำเนินการตีเส้นจราจรบริเวณหน้าด่านฯ โป่ง 3 เป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มจำนวนช่องจราจรอีก 1 ช่องจราจร จากเดิม 3 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านฯ โป่ง ให้แถวคอยสั้นลง และลดการกีดขวางรถในทางตรงที่จะเดินทางมุ่งหน้าพัทยา โดยมีแถวคอยสำหรับด่านฯ โป่ง 3 จำนวน 2 ช่องจราจร และสำหรับรถทางตรงที่มุ่งหน้าพัทยาอีก 2 ช่องจราจร รวมทั้งบริเวณหน้าด่านฯ โป่ง 3 มีเจ้าหน้าที่จัดการจราจรตลอดเวลา ประกอบด้วย หมวดทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เจ้าหน้าที่กู้ภัย และตารวจทางหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้ทางตลอดช่วงที่มีปัญหาแถวคอยหน้าด่านฯ รวมถึงจัดการเดินรถเพื่อแยก ระหว่างรถบรรทุกและรถเล็กเพื่อลดการกีดขวางของรถบรรทุก

รวมถึงติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และเครื่องโทรโข่งแบบสะพาย บริเวณที่พักริมทางบางปะกง กม.49 (Service Area) รวมถึงบริเวณหน้าด่านฯ โป่ง 3 และด่านฯ หนองขาม 4 เพื่อแนะนำการเดินทางของผู้ใช้ทางให้เลี่ยงไปออกบริเวณด่านฯ หนองขาม 4 ซึ่งสามารถเดินทางไปยังระยอง จันทบุรี ตราด ได้เช่นกัน โดยใช้เส้นทางสาย 331 หรือทางหลวงแผ่นดินคู่ขนานหมายเลข 3701 รวมถึงได้มีการประสานงานกับสถานีวิทยุ จส.100 และ สวพ.91 เพื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อวิทยุแก่ผู้ใช้ทาง

ปัจจุบันได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายแบบปรับเปลี่ยนข้อความ แนะนำเส้นทางผู้ใช้ทาง ตลอดการเดินทาง เช่น ในกรณีที่เกิดแถวคอยสะสมหน้าด่านฯ โป่ง 3 ให้เลี่ยงไปออกที่ด่านฯ หนองขาม 4 และใช้ทางหลวงแผ่นดิน คู่ขนานหมายเลข 3701 เดินทางไปยังสาย 36 มุ่งหน้าระยอง จันทบุรี ตราด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ทางทราบสถานการณ์ได้ตลอดเวลา โดยทั้งหมดนี้เป็นมาตรการเพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งเมื่อทำหลายช่องทาง เชื่อว่าจะช่วยผ่อนคลายปัญหาการจราจรสะสมหน้าด่านโป่ง 3 ได้ สำหรับด่านเก็บค่าผ่านทางช่วงชลบุรี-พัทยา มี 5 ด่าน ได้แก่ ได้แก่ 1.ด่านบ้านบึง 2.ด่านบางพระ 3.ด่านหนองขาม 4.ด่านโป่ง และ 5.ด่านพัทยา .-สำนักข่าวไทย